KANCELARIA PRAWNO - INFORMACYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159643
NIP brak informacji
REGON brak informacji

Sposób reprezentacj: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-28
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 02-001
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Al. Jerozolimskie
Numer: 83
Nazwa skrócona: KANCELARIA PRAWNO - INFORMACYJNA
Sygnatura akt: WA.XII NS-REJ.KRS/16125/13/191
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO