"SPEDYCJA DIETSCH POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS 0000159642
NIP brak informacji
REGON 932916128

Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-05-15
Poczta: Jelcz-laskowice
Kod pocztowy: 55-220
Miejscowość: Jelcz-laskowice
Ulica: Belgijska
Numer: 3
Nazwa skrócona: "SPEDYCJA DIETSCH POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sygnatura akt: WR.IX NS-REJ.KRS/15942/18/382
Wysokość kapitału zakładowego: 210 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO