TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE IM.GEN.WŁ.SIKORSKIEGO W TUSZOWIE NARODOWYM

KRS 0000159641
NIP 8171925625
REGON 690005135

Sposób reprezentacj: PREZES, W-CE PREZESI ORAZ SKARBNIK UPOWAŻNIENI SĄ DO ZŁOŻENIA PODPISÓW BANKOWYCH. DOKUMENTY BANKOWE PODPISYWANE SĄ PRZEZ DWÓCH UPRAWNIONYCH. PISMA WYCHODZĄCE PODPISUJE PREZES, WZGLĘDNIE JEDEN Z W-CE PREZESÓW I SEKRETARZ. TOWARZYSTWO NA ZEWNĄTRZ REPREZENTUJE: PREZES, W-CE PREZESI ORAZ SEKREATRZ
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Tuszów Narodowy
Kod pocztowy: 39-332
Miejscowość: Tuszów Narodowy
Nazwa skrócona: TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE IM.GEN.WŁ.SIKORSKIEGO W TUSZOWIE NARODOWYM
Sygnatura akt: RZ.XII NS-REJ.KRS/1688/16/472/NIP
Oznaczenie Sądu: ------