STOWARZYSZENIE JACHT KLUB "KOTWICA" TARNOBRZEG

KRS 0000159640
NIP 8672002400
REGON 830020879

Sposób reprezentacj: DO REPREZENTACJI STOWARZYSZENIA W RAMACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU A TAKŻE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI DO WARTOŚCI 5000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY PRZEZ PREZESA. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI POWYŻEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) POTRZEBNA JEST UCHWAŁA ZARZĄDU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2015-03-04
Poczta: Tarnobrzeg
Kod pocztowy: 39-400
Miejscowość: Tarnobrzeg
Ulica: Żeglarska
Numer: 2
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE JACHT KLUB "KOTWICA" TARNOBRZEG
Sygnatura akt: RDF/177755/18/958
Oznaczenie Sądu: SYSTEM