OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

KRS 0000159639
NIP 8722227711
REGON 690699824

Sposób reprezentacj: PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE OSP NA ZEWNĄTRZ I KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM PRAC ZARZĄDU. UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Łęki Górne
Kod pocztowy: 39-221
Miejscowość: Łęki Górne
Numer: 206
Nazwa skrócona: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
Sygnatura akt: RZ.XII NS-REJ.KRS/5047/16/465/NIP
Oznaczenie Sądu: ------