OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RECZPOLU

KRS 0000159638
NIP brak informacji
REGON 650967724

Sposób reprezentacj: PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE OSP NA ZEWNĄTRZ I KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM PRAC ZARZĄDU. UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Krzywcza
Kod pocztowy: 37-755
Miejscowość: Reczpol
Nazwa skrócona: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RECZPOLU
Sygnatura akt: RZ.XII NS-REJ.KRS/1445/16/783
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO