STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI I ROZWOJU REGIONU PODKARPACIE

KRS 0000159637
NIP brak informacji
REGON 371152113

Sposób reprezentacj: DLA WAŻNOŚCI WOLI W ZAKRESIE PRAWA I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST ZGODNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH UPEŁNOMOCNIONYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PEŁNOMOCNICTWA UDZIELA ZARZĄD W FORMIE UCHWAŁY. DO WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANY JEST PODPIS JEDNEJ OSOBY: PREZESA ZARZĄDU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Krosno
Kod pocztowy: 38-400
Miejscowość: Krosno
Ulica: Słowackiego
Numer: 4
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI I ROZWOJU REGIONU PODKARPACIE
Sygnatura akt: RZ.XII NS-REJ.KRS/5612/12/91
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO