STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BYKOWCE "MOJA WIEŚ" IM.STANISŁAWY TARNAWIECKIEJ

KRS 0000159635
NIP brak informacji
REGON 371152449

Sposób reprezentacj: PRAWO REPREZENTOWANIA I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU PODMIOTU POSIADAJĄ: 1. PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU - DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE. 2. PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU - DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE. 3. WICEPREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU - DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Sanok
Kod pocztowy: 38-500
Miejscowość: Bykowce
Ulica: Przemyska
Numer: 75
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BYKOWCE "MOJA WIEŚ" IM.STANISŁAWY TARNAWIECKIEJ
Sygnatura akt: RZ.XII NS-REJ.KRS/17689/06/305
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO