LED PROF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159634
NIP 6762244577
REGON 350510840

Sposób reprezentacj: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-29
Poczta: Kraków
Kod pocztowy: 31-157
Miejscowość: Kraków
Ulica: Pl. Jana Matejki
Numer: 4
Nazwa skrócona: LED PROF
Sygnatura akt: KR.XI NS-REJ.KRS/4946/18/908/WYKR
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Strona WWW: WWW.LEDPROF.PL
Email: [email protected]
Oznaczenie Sądu: SYSTEM