OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WE WŁYNIU

KRS 0000159633
NIP 8272154394
REGON 731639816

Sposób reprezentacj: PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE OSP NA ZEWNĄTRZ I KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM PRAC ZARZĄDU. UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Warta
Kod pocztowy: 98- 29
Miejscowość: Włyń
Numer: 81
Nazwa skrócona: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WE WŁYNIU
Sygnatura akt: LD.XX NS-REJ.KRS/6318/16/277/NIP
Oznaczenie Sądu: ------