POLON-LABOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159632
NIP brak informacji
REGON 871260643

Sposób reprezentacj: JEDNOOSOBOWA
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-28
Poczta: Toruń
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Ulica: Szosa Chełmińska
Numer: 179
Nazwa skrócona: POLON-LABOR
Sygnatura akt: TO.VII NS-REJ.KRS/2581/09/643
Wysokość kapitału zakładowego: 700 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO