SAMORZĄDNY NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW FABRYKI SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH TAMEL - SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000027199
NIP 8731384692
REGON 850443848

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY, WICEPRZEWODNICZĄCY I SEKRETARZ ZARZĄDU ZWIĄZKU LUB INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU W GRANICACH UDZIELONEGO IM PEŁNOMOCNICTWA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB, CHYBA, ŻE CO INNEGO WYNIKA Z PEŁNOMOCNICTWA. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST ZGODA ZARZĄDU ZWIĄZKU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: ZWIĄZEK ZAWODOWY
Poczta: Tarnów
Kod pocztowy: 33-100
Miejscowość: Tarnów
Ulica: Elektryczna
Numer: 6
Nazwa skrócona: SAMORZĄDNY NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW FABRYKI SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH TAMEL - SPÓŁKA AKCYJNA
Sygnatura akt: KR.XII NS-REJ.KRS/25838/15/364/NIP
Oznaczenie Sądu: ------