PODLASKA WYTWÓRNIA WÓDEK "POLMOS" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000027198
NIP 8210007656
REGON 12062256

Sposób reprezentacj: W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW. ZARZĄD MOŻE RÓWNIEŻ UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI INNYM OSOBOM OKREŚLAJĄC PRZY TYM ZAKRES TAKIEGO UMOCOWANIA.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-17
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 00-483
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Frascati
Numer: 12
Nazwa skrócona: PODLASKA WYTWÓRNIA WÓDEK "POLMOS"
Sygnatura akt: RDF/264673/18/547
Wysokość kapitału zakładowego: 19 655 020,00 PLN
Strona WWW: WWW.CHOPINVODKA.COM
Email: [email protected]
Oznaczenie Sądu: SYSTEM