OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRZOZOWIE

KRS 0000027196
NIP 6861508789
REGON 370508766

Sposób reprezentacj: PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE OSP NA ZEWNĄTRZ I KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM PRAC ZARZĄDU. UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Brzozów
Kod pocztowy: 36-200
Miejscowość: Brzozów
Ulica: Legionistów
Numer: 6A
Nazwa skrócona: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRZOZOWIE
Sygnatura akt: RZ.XII NS-REJ.KRS/14361/16/940/NIP
Oznaczenie Sądu: ------