STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BARTNE I BODAKI

KRS 0000027195
NIP 7382112396
REGON 121118699

Sposób reprezentacj: DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI, JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH PISM W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU: PREZESA I WICEPREZESA LUB PREZESA I UPOWAŻNIONEGO PISEMNIE PRZEZ ZARZĄD INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Sękowa
Kod pocztowy: 38-307
Miejscowość: Bodaki
Numer: 45
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BARTNE I BODAKI
Sygnatura akt: KR.XII NS-REJ.KRS/19201/18/274
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO