"DOLNOŚLĄSKIE LINIE AUTOBUSOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000027194
NIP 8992260061
REGON 932024418

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-12
Poczta: Wrocław
Kod pocztowy: 51-162
Miejscowość: Wrocław
Ulica: Długosza
Numer: 60
Nazwa skrócona: "DOLNOŚLĄSKIE LINIE AUTOBUSOWE"
Sygnatura akt: RDF/286738/18/525
Wysokość kapitału zakładowego: 250 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM