"RHEIN FOLIEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000027193
NIP brak informacji
REGON brak informacji

Sposób reprezentacj: ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ DO TRZECH OSÓB. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-11
Poczta: Poznań
Kod pocztowy: 61-372
Miejscowość: Poznań
Ulica: Romana Maya
Numer: 1
Nazwa skrócona: "RHEIN FOLIEN"
Sygnatura akt: PO.VIII NS-REJ.KRS/18672/09/257
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO