STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SZCZEKA

KRS 0000027192
NIP brak informacji
REGON 292417044

Sposób reprezentacj: DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI, JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH PISM W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU: PREZESA I WICEPREZESA LUB UPOWAŻNIONEGO PISEMNIE PRZEZ ZARZĄD INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Rytwiany
Kod pocztowy: 28-236
Miejscowość: Szczeka
Numer: 89
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SZCZEKA
Sygnatura akt: KI.X NS-REJ.KRS/4253/06/312
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO