OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STARYCH ROCHOWICACH

KRS 0000027191
NIP 6951378557
REGON 390736517

Sposób reprezentacj: UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD OSP W STARYCH ROCHOWICACH
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Bolków
Kod pocztowy: 59-420
Miejscowość: Stare Rochowice
Numer: 53A
Nazwa skrócona: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STARYCH ROCHOWICACH
Sygnatura akt: WR.IX NS-REJ.KRS/5076/16/27/NIP
Oznaczenie Sądu: ------