WIODĄCY LUDOWY KLUB SPORTOWY "KMICIC"

KRS 0000027189
NIP 5732314226
REGON 150378127

Sposób reprezentacj: DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZE SKARBNIKIEM LUB JEDNYM Z WICEPREZESÓW.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Poczta: Częstochowa
Kod pocztowy: 42-217
Miejscowość: Częstochowa
Ulica: Boya-źeleńskiego
Numer: 6/8
Nazwa skrócona: WIODĄCY LUDOWY KLUB SPORTOWY "KMICIC"
Sygnatura akt: CZ.XVII NS-REJ.KRS/5407/15/582
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO