INTER MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000027188
NIP 5860006677
REGON 8501813

Sposób reprezentacj: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD SPÓŁKI
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-16
Poczta: Gdynia
Kod pocztowy: 81-327
Miejscowość: Gdynia
Ulica: Wolności
Numer: 18
Nazwa skrócona: INTER MARINE
Sygnatura akt: GD.VIII NS-REJ.KRS/19682/18/647
Wysokość kapitału zakładowego: 1 100 880,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO