"VEHICLES DISTRIBUTION SYSTEM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000027187
NIP brak informacji
REGON 192557570

Sposób reprezentacj: PREZES SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE ZOBOWIĄZANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-12
Miejscowość: Gdańsk
Nazwa skrócona: "VEHICLES DISTRIBUTION SYSTEM POLSKA"
Sygnatura akt: GD.VII NS-REJ.KRS/8032/14/346
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO