"GÓRKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000027186
NIP 6462524887
REGON 277602537

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ PROKURENTÓW, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTÓW Z PREZESEM ZARZĄDU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD SPÓŁKI
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-12
Poczta: Radostowice
Kod pocztowy: 43-262
Miejscowość: Radostowice
Ulica: Dworcowa
Numer: 125
Nazwa skrócona: "GÓRKA"
Sygnatura akt: KA.VIII NS-REJ.KRS/26612/18/194
Wysokość kapitału zakładowego: 250 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO