OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DRYGULCU

KRS 0000027184
NIP brak informacji
REGON 291223941

Sposób reprezentacj: 1/PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE OSP NA ZEWNĄTRZ I KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM PRAC ZARZĄDU. 2/UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Wojciechowice
Kod pocztowy: 27-532
Miejscowość: Drygulec
Numer: 19
Nazwa skrócona: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DRYGULCU
Sygnatura akt: KI.X NS-REJ.KRS/3635/01/790
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO