PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TAMIS" ADAMCZUK I SPÓŁKA - SPÓŁKA JAWNA

KRS 0000027182
NIP 7130003147
REGON 4195644

Sposób reprezentacj: PRZEZ WSPÓLNIKÓW - JEDNOOSOBOWO PRZEZ PROKURENTÓW - PROKURA SAMOISTNA
Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma Prawna: SPÓŁKA JAWNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-13
Poczta: Łęczna
Kod pocztowy: 21-010
Miejscowość: Łęczna
Ulica: Chełmska
Numer: 112
Nazwa skrócona: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TAMIS" ADAMCZUK I SPÓŁKA
Sygnatura akt: LU.VI NS-REJ.KRS/12500/18/679
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO