OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZALESIU MAŁYM

KRS 0000027181
NIP 6211672490
REGON 251446595

Sposób reprezentacj: UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Kobylin
Kod pocztowy: 63-740
Miejscowość: Zalesie Małe
Numer: 9A
Nazwa skrócona: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZALESIU MAŁYM
Sygnatura akt: PO.IX NS-REJ.KRS/6090/16/334/NIP
Oznaczenie Sądu: ------