"AL - BART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000021675
NIP 7771422671
REGON 630732126

Sposób reprezentacj: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-28
Poczta: Czerwonak
Kod pocztowy: 62-004
Miejscowość: Kicin
Ulica: Poznańska
Numer: 80
Nazwa skrócona: "AL - BART"
Sygnatura akt: RDF/276946/18/239
Wysokość kapitału zakładowego: 500 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM