"SHIPCON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000021674
NIP 5862006440
REGON 191744086

Sposób reprezentacj: SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-26
Poczta: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-557
Miejscowość: Gdańsk
Ulica: Marynarki Polskiej
Numer: 59
Nazwa skrócona: "SHIPCON"
Sygnatura akt: RDF/606505/18/381
Wysokość kapitału zakładowego: 69 500,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM