SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY SZKOŁY - POMNIKA JANA PAWŁA II

KRS 0000021673
NIP brak informacji
REGON 92454028

Sposób reprezentacj: STOWARZYSZENIE NA ZEWNĄTRZ REPREZENTUJE ZARZĄD. DO REPREZENTOWANIA KOMITETU I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W INNYCH SPRAWACH NIŻ MAJĄTKOWE W IMIENIU KOMITETU UPOWAŻNIONY JEST PRZEWODNICZĄCY WRAZ Z WICEPRZEWODNICZĄCYM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Bydgoszcz
Kod pocztowy: 85-120
Miejscowość: Bydgoszcz
Ulica: Nowodworska
Numer: 17
Nazwa skrócona: SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY SZKOŁY - POMNIKA JANA PAWŁA II
Sygnatura akt: BY.XIII NS-REJ.KRS/5296/12/859
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO