MIT-BIS2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000021672
NIP 8891385358
REGON 5870830

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: SAMODZIELNIE - PREZES ZARZĄDU, ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT (PEŁNOMOCNIK).
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-22
Poczta: Dobre
Kod pocztowy: 88-210
Miejscowość: Dobre
Ulica: Radziejowska
Numer: 7
Nazwa skrócona: MIT-BIS2
Sygnatura akt: RDF/352924/18/567
Wysokość kapitału zakładowego: 3 472 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM