PGE TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000021671
NIP 8790170662
REGON 870245080

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-22
Poczta: Toruń
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Ulica: Ceramiczna
Numer: 6
Zmiany umów lub statutów: 13
Nazwa skrócona: PGE TORUŃ
Sygnatura akt: TO.VII NS-REJ.KRS/5537/18/655
Wysokość kapitału zakładowego: 39 044 129,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO