STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY POKRZYWDZONEJ PRZEZ LOS - "BAJECZNY ŚWIAT"

KRS 0000021670
NIP brak informacji
REGON 472894167

Sposób reprezentacj: DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI,PISM I DOKUMENTÓW W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY PEŁNEGO SKŁADU ZARZĄDU /STATUT:ROZDZIAŁ V,PAR.29 P.1/.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Łódź
Kod pocztowy: 93-155
Miejscowość: Łódź
Ulica: Śląska
Numer: 21
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY POKRZYWDZONEJ PRZEZ LOS - "BAJECZNY ŚWIAT"
Sygnatura akt: LD.XX NS-REJ.KRS/3606/07/246
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO