PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNE ORHMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000021669
NIP brak informacji
REGON 11222321

Sposób reprezentacj: PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-22
Poczta: Zabrze
Kod pocztowy: 41-813
Miejscowość: Zabrze
Ulica: Kruczkowskiego
Numer: 39
Nazwa skrócona: PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNE ORHMET
Sygnatura akt: GL.X NS-REJ.KRS/11913/16/530
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO