"PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "LIBRA" MARIA DZIWIŃSKA, MAREK KALINOWSKI SPÓŁKA JAWNA

KRS 0000021668
NIP 9491543475
REGON 151361614

Sposób reprezentacj: SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSPÓLNICY ORAZ PROKURENT, KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE
Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma Prawna: SPÓŁKA JAWNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-08-13
Poczta: Koniecpol
Kod pocztowy: 42-230
Miejscowość: Koniecpol
Ulica: Rzeczna
Numer: 29
Nazwa skrócona: "PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "LIBRA" MARIA DZIWIŃSKA, MAREK KALINOWSKI
Sygnatura akt: CZ.XVII NS-REJ.KRS/10734/17/303
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO