STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SOKOLNIKI MOKRE "VIRIBUS UNITIS"

KRS 0000021667
NIP 7991843110
REGON 672740096

Sposób reprezentacj: ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 3-7 CZŁONKÓW. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Wieniawa
Kod pocztowy: 26-432
Miejscowość: Sokolniki Mokre
Numer: 65
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SOKOLNIKI MOKRE "VIRIBUS UNITIS"
Sygnatura akt: WA.XIV NS-REJ.KRS/47473/17/401
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO