SALEZJAŃSKA ORGANIZACJA SPORTOWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ "SALOS RP"

KRS 0000021665
NIP 1130327154
REGON 10104499

Sposób reprezentacj: DO OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH OSÓB SPOŚRÓD: PREZESA SALOS RP, WICEPREZESÓW SALOS RP, SEKRETARZA GENERALNEGO SALOS RP I SKARBNIKA SALOS RP.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOKRAJOWYM
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 03-775
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Kawęczyńska
Numer: 53
Nazwa skrócona: SALEZJAŃSKA ORGANIZACJA SPORTOWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ "SALOS RP"
Sygnatura akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/84048/17/854
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO