SAYBOLT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000015980
NIP 5860004827
REGON 190022110

Sposób reprezentacj: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-30
Poczta: Gdynia
Kod pocztowy: 81-325
Miejscowość: Gdynia
Ulica: Podlaska
Numer: 1
Nazwa skrócona: SAYBOLT POLAND
Sygnatura akt: RDF/120907/18/825
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM