CZAR NATURY P.A.KOROL, J.BARTOSZUK SPÓŁKA JAWNA

KRS 0000015978
NIP 5431010477
REGON 50397145

Sposób reprezentacj: KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWIONY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ OSOBIŚCIE.
Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma Prawna: SPÓŁKA JAWNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-31
Poczta: Bielsk Podlaski
Kod pocztowy: 17-100
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Ulica: Rejonowa
Numer: 3A
Nazwa skrócona: CZAR NATURY P.A.KOROL, J.BARTOSZUK
Sygnatura akt: BI.XII NS-REJ.KRS/1339/18/971
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO