OBIEKTY SANATORYJNO-WCZASOWE "PÓŁNOC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000015977
NIP 6711570568
REGON 330965087

Sposób reprezentacj: PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-06
Poczta: Kołobrzeg
Kod pocztowy: 78-100
Miejscowość: Kołobrzeg
Ulica: Słowackiego
Numer: 1
Nazwa skrócona: OBIEKTY SANATORYJNO-WCZASOWE "PÓŁNOC"
Sygnatura akt: RDF/370222/18/930
Wysokość kapitału zakładowego: 5 211 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM