STOWARZYSZENIE NA RZECZ TWÓRCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH NIKE

KRS 0000015975
NIP 9661331520
REGON 50655506

Sposób reprezentacj: DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE I PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-09-10
Poczta: Białystok
Kod pocztowy: 15-530
Miejscowość: Białystok
Ulica: Baranowicka
Numer: 203
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE NA RZECZ TWÓRCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH NIKE
Sygnatura akt: BI.XII NS-REJ.KRS/751/11/717
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO