OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STĘPINIE

KRS 0000015973
NIP 8961346301
REGON 932900660

Sposób reprezentacj: PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Kiełczów
Kod pocztowy: 55-093
Miejscowość: Stępin
Numer: 19D
Nazwa skrócona: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STĘPINIE
Sygnatura akt: WR.IX NS-REJ.KRS/6884/17/428
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO