VIA REGIA - MIĘDZYNARODOWY DIALOG

KRS 0000015972
NIP brak informacji
REGON 230902807

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W JEGO IMIENIU JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE ŁACZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. DLA WAŻNOŚCI DOKUMENTÓW FINANSOWO - KSIĘGOWYCH WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU. DLA WAŻNOŚCI INNYCH DOKUMENTÓW WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA LUB INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Zgorzelec
Kod pocztowy: 59 - 9
Miejscowość: Gronów
Numer: 85
Nazwa skrócona: VIA REGIA - MIĘDZYNARODOWY DIALOG
Sygnatura akt: WR.IX NS-REJ.KRS/10370/09/584
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO