OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PRĘŻYNCE

KRS 0000015971
NIP 7551821386
REGON 531620734

Sposób reprezentacj: PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Lubrza
Kod pocztowy: 48-231
Miejscowość: Prężynka
Numer: 67 A
Nazwa skrócona: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PRĘŻYNCE
Sygnatura akt: OP.VIII NS-REJ.KRS/12850/17/584/NIP
Oznaczenie Sądu: ------