ZWIĄZEK ZAWODOWY KONDUKTORÓW WARS SA W WARSZAWIE ODDZIAŁ CENTRUM

KRS 0000015970
NIP 1132021815
REGON 12993581

Sposób reprezentacj: DO REPREZENTACJI DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ZWIĄZKU ŁĄCZNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD ZWIĄZKU
Forma Prawna: ZWIĄZEK ZAWODOWY
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 04-275
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Chłopickiego
Numer: 53
Nazwa skrócona: ZWIĄZEK ZAWODOWY KONDUKTORÓW WARS SA W WARSZAWIE ODDZIAŁ CENTRUM
Sygnatura akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/46353/15/581/NIP
Oznaczenie Sądu: ------Guideweb - ZWIĄZEK ZAWODOWY KONDUKTORÓW WARS SA W WARSZAWIE ODDZIAŁ CENTRUM KRS:0000015970

ZWIĄZEK ZAWODOWY KONDUKTORÓW WARS SA W WARSZAWIE ODDZIAŁ CENTRUM

KRS 0000015970
NIP 1132021815
REGON 12993581

Sposób reprezentacj: DO REPREZENTACJI DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ZWIĄZKU ŁĄCZNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD ZWIĄZKU
Forma Prawna: ZWIĄZEK ZAWODOWY
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 04-275
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Chłopickiego
Numer: 53
Nazwa skrócona: ZWIĄZEK ZAWODOWY KONDUKTORÓW WARS SA W WARSZAWIE ODDZIAŁ CENTRUM
Sygnatura akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/46353/15/581/NIP
Oznaczenie Sądu: ------