KÓŁKO ROLNICZE W JAROTKACH

KRS 0000015968
NIP brak informacji
REGON brak informacji

Sposób reprezentacj: OŚWIADCZENIA WOLI TAKŻE W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH W IMIENIU KÓŁKA ROLNICZEGO PODPISUJĄ POD PIECZĘCIĄ KÓŁKA ROLNICZEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB WICEPREZES.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: KÓŁKO ROLNICZE
Poczta: Ostrowite
Kod pocztowy: 62-402
Miejscowość: Jarotki
Nazwa skrócona: KÓŁKO ROLNICZE W JAROTKACH
Sygnatura akt: PO.XXII NS-REJ.KRS/960/01/838
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO