WOJT - BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000015967
NIP 9451941198
REGON 356270169

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES LUB WICEPREZES SAMODZIELNIE;DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE WZGLĘDNIE CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-31
Poczta: Kraków
Kod pocztowy: 30-348
Miejscowość: Kraków
Ulica: Chmieleniec
Numer: 2 B
Nazwa skrócona: WOJT - BUD
Sygnatura akt: RDF/207263/18/993
Wysokość kapitału zakładowego: 1 000 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM