OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WE FRĄCY

KRS 0000015966
NIP brak informacji
REGON 220209681

Sposób reprezentacj: PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE OSP NA ZEWNĄTRZ, KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM PRAC ZARZĄDU -UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Smętowo Graniczne
Kod pocztowy: 83-230
Miejscowość: Frąca
Nazwa skrócona: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WE FRĄCY
Sygnatura akt: GD.VII NS-REJ.KRS/5207/06/382
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO