"SZUM - TRUCK" MAREK SZUMIELEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

KRS 0000015964
NIP 6640001023
REGON 290500083

Sposób reprezentacj: DO REPREZENTOWANIA INETERESÓW SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE TYLKO DWAJ WSPÓLNICY TJ. MAREK SZUMIELEWICZ I EWA SZUMIELEWICZ. NA OŚWIADCZENIACH WOLI WYSTARCZY PODPIS JEDNEGO Z W/W WSPÓLNIKÓW.
Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma Prawna: SPÓŁKA JAWNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-31
Poczta: Wąchock
Kod pocztowy: 27-215
Miejscowość: Parszów
Ulica: Staszica
Numer: 2
Nazwa skrócona: "SZUM - TRUCK" MAREK SZUMIELEWICZ I WSPÓLNICY
Sygnatura akt: RDF/860520/18/774
Oznaczenie Sądu: SYSTEM