SAFE FLEET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000002720
NIP 8971675526
REGON 932604469

Sposób reprezentacj: JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH: - DO KWOTY 400.000 ZŁ (CZTERYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) PREZES ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE; - POWYŻEJ KWOTY 400.000 ZŁ (CZTERYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO Z PROKURENTEM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD SPÓŁKI
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-04
Poczta: Wrocław
Kod pocztowy: 51-511
Miejscowość: Wrocław
Ulica: Strachocińska
Numer: 53
Nazwa skrócona: SAFE FLEET MANAGEMENT
Sygnatura akt: WR.VI NS-REJ.KRS/13127/18/795
Wysokość kapitału zakładowego: 51 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO