CZESKIE LINIE LOTNICZE A.S.(SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE

KRS 0000002719
NIP 5260215639
REGON 10328454

Forma Prawna: ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-26
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 00-609
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Al. Armii Ludowej
Numer: 26
Nazwa skrócona: CZESKIE LINIE LOTNICZE A.S.(SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
Sygnatura akt: WA.XII NS-REJ.KRS/70562/18/307
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO